Hindsby Allmogeförening

Hindsby Allmogeförening härstammar från Hindsby Ungdomsklubb, som grundades den 17 oktober 1909. Hindsby Ungdomsklubb var verksam åren 1909-1917. Ordförande och grundare av föreningen var Leonard Lönnkvist.

Den 1 december 1938 hölls det konstituerande mötet för Hindsby Allmogeförening på Hindsby folkskola. Då beslöt man att återuppväcka Hindsby Ungdomsklubb. Initiativtagarna var Frans Wickström och Leonard Lönnkvist. Man beslöt att döpa föreningen till Hindsby Allmogeförening, och att ansluta den till Nylands Svenska Ungdomsförbund. Till ordförande valdes Leonard Lönnkvist, och till ledamöter Frans Wickström, Karin Lindström, Rafael Lindström och Helga Lönnqvist samt till suppleanter Harald Lönnqvist och Märta Lindström. 

Föreningen har haft mycket verksamhet under åren, bl.a. teater, sång bordtennis och fester. En viktig tillställning, Logdansen, ordnades första gången 1968, och många år framåt. Den ordnades i Knuters ria. Logdansen var en betydelsefull händelse både innan- och utanför kommunens gränser. Den var också en god inkomstkälla för föreningen.

En sak som har hängt med under alla dessa år är intresset för att sköta om föreningshuset Byagården. Ända från grundandet av föreningen har det renoverats och bygts där, det mesta på talko. Ännu idag är det samma som gäller.

 

Ordföranden 1939-2019

Leonard Lönnkvist 1939-1940

Karin Lindström 1941-1945

Erik Bergdahl 1946

Helge Lindström 1947-1951

Erik Lagerkvist 1952-1956

Wolmar Stellberg 1957-1959

Hilding Lökström 1960-1963

Kaj Wiik 1964-1966

Gunnar Isaksson 1967-1968

Rolf Björkell 1969-1979

Kim Bergman 1980-1988

Gunilla Lindström 

Carola Laaser 

Lisbeth Lindholm 

Lars-Göran Blomstedt 

 

 

Aktuellt

Uthyrning

Kontakt