Styrelse 2024


Ordförande:

Andreas Lindholm 040 730 0897

Vice ordförande:

Sam Widlund

Sekreterare:

Michael Mellin 050 375 7220 

Kassör:

Ulla Niskanen

Gårdskarlar:

Ralf Lindholm

Robin Lökström 044 921 5761

Jonas Lindström

Informatör:

Daniela Sjöholm

Jannica Laitinen-Lindholm

Materialförvaltare:

Jannica Laitinen-Lindholm

Ulla Niskanen

 

 

 

Aktuellt

Uthyrning

Kontakt